Złóż wniosek Złóż wniosek Twoje konto Twoje konto kontakt A A
21 listopada 2017

Środki na wypłatę pożyczek

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż pierwsza transza przekazanych nam środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 została wydatkowana na udzielone pożyczki na kształcenie.

Wystąpiliśmy już o kolejną transzę środków do Instytucji zarządzającej (Ministerstwa Rozwoju).

Zgodnie z zasadami wdrażania Programu kolejne środki powinny wpłynąć na rachunek Operatora w połowie grudnia br.

Niezwłocznie po otrzymaniu środków zostaną dokonane przelewy do Instytucji edukacyjnych.

Jednocześnie informujemy, iż Operator może – na prośbę Uczestnika – wystawić dokument potwierdzający udzielenie pożyczki oraz gotowość dokonania płatności za wybraną przez Uczestnika formę kształcenia.

Takie potwierdzenie może być wystawione po podpisaniu przez Uczestnika i Operatora Umowy pożyczki oraz ustanowieniu przez Uczestnika niezbędnych zabezpieczeń, jeśli takowe były wymagane.

W celu uzyskania przedmiotowego potwierdzenia prosimy o kontakt z Operatorem mail: promesa@inwestujwrozwoj.pl lub telefon 41 274 46 90 w. 106.

Zespół Projektowy

 

WZÓR PROMESY :

PDF

DOC