menu
Twoje konto Twoje konto kontakt A A
menu
Złóż wniosek Złóż wniosek Twoje konto Twoje konto kontakt A A
 • Pożyczki
  na kształcenie

  Nieoprocentowana pomoc zwrotna nawet do 50 000 zł
  Brak możliwości złożenia wniosku.
  Nabór i składanie wniosków planujemy rozpocząć w okresie wakacyjnym
  logowanie
 • Szansa
  dla instytucji edukacyjnych

  Informacje dla instytucji edukacyjnych

Przyznaliśmy już: 46 869 631 PLN

Najważniejsze informacje

otwarcie naboru
w okresie wakacyjnym
maksymalna wartość pożyczki:
50 tys. zł – pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów podyplomowych
oprocentowanie:
pożyczka jest nieoprocentowana, bez żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania, itp.)
jak wnioskować:
wnioski o pomoc zwrotną będą składane za pomocą systemu wnioskowania online
spłata:
pożyczki spłacane są w równych ratach, w cyklu miesięcznym
raty:
minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy
umorzenie:
istnieje możliwość umorzenia 20 – 25% kwoty pożyczki

Dla kogo?

 • Pożyczki na kształcenie to projekt skierowany do osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.
 • Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki.
 • Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.).
 • Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią.

Na co?

Kształcenie może dotyczyć dowolnego tematu/obszaru i może być realizowane w dowolnej formule (szkolenie, studia podyplomowe, kurs itp.), zarówno w Polsce, jak i za granicą; wyłączone są jedynie studia I, II i III st.

 • Pożyczkę można uzyskać na formę kształcenia, która trwa i rozpoczęła się do 3 miesięcy przed miesiącem, w którym złożono wniosek lub rozpocznie się do końca 3 miesiąca od miesiąca, w którym złożono wniosek.
 • Ze środków pożyczki mogą być pokrywane jedynie koszty formy kształcenia wypłacane bezpośrednio na rzecz instytucji edukacyjnej; wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe po stronie Pożyczkobiorcy, np. wpisowe, koszty przejazdów i noclegów czy materiałów dydaktycznych, nie podlegają finansowaniu.

W ostatnim naborze przyznaliśmy
2 511 911,78 PLN
W sumie przyznaliśmy już
46 869 631 PLN

Operatorzy programu

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach już od 1992 r. pobudza, napędza i wspiera przedsiębiorczość. Misją, która nam przyświeca, jest tworzenie korzystnych warunków do rozwoju gospodarczego i społecznego. Główne działania skupione są na zwalczaniu bezrobocia oraz wspieraniu sektora MSP poprzez dostarczenie im wysokiej jakości kompleksowych usług.

Fundacja Fundusz Współpracy

Fundacja Fundusz Współpracy to jedna z najbardziej doświadczonych w Polsce instytucji zajmujących się zarządzaniem, realizacją, rozliczaniem i promocją projektów współfinansowanych w ramach zagranicznych środków pomocowych. Na przestrzeni lat Fundacja zebrała zespół posiadający wszechstronne kompetencje w zakresie ewaluacji, weryfikacji i kontroli finansowej, a także monitoringu programów i projektów.

Dzięki wdrożeniu setek zróżnicowanych projektów, wypracowała wysokie standardy pracy, przez co pozyskała zaufanie najbardziej wymagających zleceniodawców. Fundacja Fundusz Współpracy realizowała liczne przedsięwzięcia rozwojowe na zlecenie Rządu RP – aktywnie wspierając m.in. proces akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej.

Obecnie głównymi obszarami działalności Fundacji jest: świadczenie m.in. usług audytowych, doradczych, ewaluacyjnych wspierających sektor publiczny, sektor ekonomii społecznej, w tym działania wspierające podmioty ekonomii społecznej, kształcenia ustawicznego i przedsiębiorczości, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz problematyki równościowej i wdrażanie działań CSR.

Aktualności

 • Nieczynna infolinia w dniach 22 – 24.11.2023 r.

  Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniach 22-24 listopada 2023 r. infolinia pod numerem 601 308 516 będzie nieczynna. Na wszelkie maile wysyłane na adres kontakt@inwestujwrozwoj.pl będziemy odpowiadać od dnia 27 listopada 2023 r. Przepraszamy za utrudnienia. Zespół Projektu

 • Utrudniony kontakt z Agencją RR w Starachowicach

  Szanowni Państwo, w dniu 19 października kontakt telefoniczny z zespołem będzie utrudniony, natomiast odpowiedzi na maile będą odbywały się z opóźnieniem. Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

 • Nieczynna infolinia w dniach 11 – 13.10.2023 r.

  Szanowni Państwo, Informujemy, że w dniach 11-13 października 2023 r. infolinia pod numerem 601 308 516 będzie nieczynna. Na wszelkie maile wysyłane na adres kontakt@inwestujwrozwoj.pl,  będziemy odpowiadać od dnia 16 października 2023 r. Przepraszamy za utrudnienia. Zespół Projektu

 • Nabór wrześniowy zamknięty

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że wrześniowy nabór wniosków został zamknięty po 2 minutach i 56 sekundach (system automatycznie zamknął możliwość składania wniosków po przekroczeniu puli 3,7 mln zł przeznaczonych na ten nabór). W tym czasie złożono 260 wniosków. Zespół Projektu

FAQ, czyli o co często nas pytacie

Możliwe rodzaje zabezpieczeń: Poręczenie cywilne – poręczyciel (osoba trzecia niebędąca współmałżonkiem pożyczkobiorcy; osobą trzecią może być np. mama, tata, brat, siostra, osoba niespokrewniona) poręcza na podstawie umowy poręczenia (umowa podpisywana u notariusza, który potwierdza własnoręczność podpisu); dodatkowo współmałżonek poręczyciela wyraża zgodę na poręczenie (podpis u notariusza, który potwierdza własnoręczność podpisu) – nie dotyczy współmałżonków posiadających rozdzielność majątkową   Weksel in blanco z deklaracją wekslową – pożyczkobiorca podpisuje deklarację wekslową i wystawia weksel in blanco (dokumenty podpisywane u notariusza, który potwierdza własnoręczność podpisu); dodatkowo współmałżonek pożyczkobiorcy poręcza na wekslu (podpis u notariusza, który potwierdza własnoręczność podpisu) – nie dotyczy współmałżonków posiadających rozdzielność majątkową   Weksel in blanco z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym – pożyczkobiorca podpisuje deklarację wekslową i wystawia weksel in blanco (dokumenty podpisywane u notariusza, który potwierdza własnoręczność podpisu); poręczyciel (osoba trzecia niebędąca współmałżonkiem pożyczkobiorcy; osobą trzecią może być np. mama, tata, brat, siostra, osoba niespokrewniona) poręcza na wekslu (podpis u notariusza, który potwierdza własnoręczność podpisu); dodatkowo współmałżonkowie pożyczkobiorcy i poręczyciela poręczają na wekslu (podpis u notariusza, który potwierdza własnoręczność podpisu) – nie dotyczy współmałżonków posiadających rozdzielność majątkową   Oświadczenie o poddaniu się egzekucji – tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny zawierający oświadczenie pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji na rzecz Operatora; dokument sporządzany u notariusza na podstawie podpisanej obustronnie umowy pożyczki   Blokada środków na rachunku bankowym – pożyczkobiorca ustanawia nieodwołalną blokadę środków pieniężnych (lokaty lub lokat) w banku na podstawie umowy blokady środków na rachunku bankowym (Operator otrzymuje pełnomocnictwo do blokowanego rachunku bankowego); blokada jest ustanawiana na pełną kwotę pożyczki, wobec czego spłata pożyczki następuje z innych środków  pożyczkobiorcy; zabezpieczenie nie angażuje osób trzecich   Hipoteka – hipotekę umowną w postaci aktu notarialnego ustanawia się na nieruchomości na wartość do 150% wartości pożyczki; dodatkowo w akcie notarialnym wymagany jest zapis dot. dobrowolnego poddania się egzekucji; Operator nie ustanawia hipotek umownych na nieruchomościach rolnych; dokumenty sporządzane są u notariusza    
Nie. Zalecamy logowanie się do systemu i działanie w nim, korzystając z przeglądarki na komputerze. System nie jest dostosowany do przeglądania na urządzeniu mobilnym. Przy używaniu go na smartfonie niektóre ważne elementy mogą nie być widoczne albo nie działać tak jak powinny.
Wnioski o umorzenie podstawowe wys. 20% (przysługujące za ukończenie formy kształcenia) oraz umorzenie dodatkowe wys. 5% (przysługujące w niektórych przypadkach) można składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu on-line. Po zalogowaniu się na swoje konto w systemie inwestujwrozwoj.pl należy wybrać przycisk "udzielone pożyczki i umorzenia" i tam obok swojego wniosku wybrać przycisk "wniosek o umorzenie". Należy wypełnić wniosek, załączyć niezbędny dokument potwierdzający ukończenie formy kształcenia i przesłać wniosek.
W tytule przelewu należy wpisać co najmniej numer wniosku/umowy (to ten sam numer), można również numer raty. Jeśli spłata nie jest dokonywana z konta osobistego, najlepiej dodać również swoje imię i nazwisko.
Zgodnie z Regulaminem ma Pani/Pan 14 dni na odesłanie Operatorowi kompletu dokumentów bądź 30 dni jeżeli niezbędne jest ustanowienie zabezpieczenia. Jeżeli potrzebuje Pani/Pan na przesłanie dokumentów więcej czasu należy napisać do Operatora mailową prośbę o wydłużenie czasu na odesłanie dokumentów, na adres: zdolnosckredytowa@inwestujwrozwoj.pl

Kontakt

Infolinia projektu

Dla kandydatów w sprawach ogólnych i oceny formalnej (Fundacja Fundusz Współpracy)

Czynna w godzinach 9:00 - 14:30 od poniedziałku do piątku.

601 308 516
kontakt[at]inwestujwrozwoj.pl
W sprawach oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia pożyczki oraz w sprawie umowy pożyczki i spłat (ARR w Starachowicach)

Czynna w godzinach 9:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

41 274 46 90 w. 106
zdolnosckredytowa[at]inwestujwrozwoj.pl
zabezpieczenia[at]inwestujwrozwoj.pl harmonogram[at]inwestujwrozwoj.pl
Pomoc techniczna dot. wniosku
22 382 52 52

złóż wniosek logowanie
freispiele ohne einzahlung
Casino Spiele kostenlos