Złóż wniosek Złóż wniosek Twoje konto Twoje konto kontakt A A
25 maja 2020

Zmiany w Regulaminie udzielania pożyczek

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca PO WER zaakceptowała zaproponowane przez Operatora zmiany w Regulaminie udzielania pożyczek. Wprowadzone zmiany wynikają z sytuacji nadzwyczajnej związanej z epidemią wirusa COVID-19, powodującej trudności po stronie Uczestników w korzystaniu z form kształcenia oraz w spłacie pożyczek. 

Nowe zapisy umożliwią podejmowanie przez Operatora – w uzasadnionych przypadkach, na wniosek uczestnika – decyzji o wyrażeniu zgody na zakończenie rozpoczętej formy kształcenia w okresie dłuższym niż 24 miesiące oraz przyznanie dodatkowej karencji w spłacie pożyczki. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach – w tym związanych z upadłością Instytucji edukacyjnej w związku z epidemią COVID-19 – Operator może także wyrazić zgodę na dodatkowe umorzenie niespłaconej części pożyczki. 

Wprowadzone zmiany będą obowiązywały do 31 grudnia 2020 r.

Z poważaniem,

Zespół Projektu „Pożyczki na kształcenie”