Złóż wniosek Złóż wniosek Twoje konto Twoje konto kontakt A A
15 października 2019

Uruchomienie nowego naboru

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że kolejny nabór wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu „Pożyczki na kształcenie” będzie przeprowadzony według nowej formuły i rozpocznie się w listopadzie 2019 r. Dzień oraz godzina rozpoczęcia naboru zostaną podane wkrótce w aktualnościach oraz na profilu Facebook’owym projektu.

Wraz z uruchomieniem nowego naboru zostanie otwarty dostęp do systemu wnioskowania on-line na stronie projektu www.inwestujwrozwoj.pl.

NOWA FORMUŁA NABORU

Kolejne nabory uruchamiane będą co miesiąc, co do zasady w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca, w godzinach porannych. O dacie uruchomienia kolejnego naboru informować będziemy z wyprzedzeniem w aktualnościach na stronie projektu. Dla każdego kolejnego naboru określona będzie konkretna alokacja środków na pożyczki, a wraz z jej wyczerpaniem nabór zostanie zamknięty. W takiej sytuacji wciąż będzie jednak możliwe założenie konta oraz wypełnienie wniosku i zapisanie go w systemie. Wypełniony i zapisany w systemie wniosek będzie mógł zostać złożony w kolejnym naborze.

Uwaga! Zapisanie wniosku nie będzie oznaczało, że został on złożony.

WAŻNA INFORMACJA – ROZPOCZĘTE FORMY KSZTAŁCENIA

Zmianie ulegną zasady dotyczące dopuszczalnych terminów rozpoczęcia formy kształcenia. W nadchodzących naborach możliwe będzie złożenie wniosku o pożyczkę na formę kształcenia, która rozpocznie się nie później niż do końca trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek lub formę kształcenia rozpoczętą w okresie do trzech pełnych miesięcy przed złożeniem wniosku.

Nowy Regulamin zamieścimy na naszej stronie w MENU w zakładce DOKUMENTY przed uruchomieniem kolejnego naboru.

W kolejnych naborach nie ulegną zmianie główne warunki udzielania pożyczek, m.in. maksymalny okres spłaty, maksymalna kwota pożyczki, wielkość umorzenia czy pozostawienie Uczestnikowi decyzji o wyborze formy edukacyjnej i instytucji edukacyjnej.

 

W ramach projektu działają infolinie. Informacje będą udzielane pod numerami tel.:

  • dla kandydatów w sprawach ogólnych: 22 450 99 15, 22 450 98 45,
  • dla kandydatów w sprawie zabezpieczenia pożyczki oraz oceny zdolności kredytowej: 41 274 46 90 w.101 lub w.106.
  • kwestie techniczne dot. systemu-on-line (kontakt do działu IT): 22 382 52 52

oraz pod adresami mailowymi:

Uprzejmie przypominamy, że wniosek o pożyczkę można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu on-line na stronie www.inwestujwrozwoj.pl – Operator nie będzie rozpatrywał wniosków nadesłanych pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Informujemy również, że łączna wartość pożyczek udzielonych jednemu Pożyczkobiorcy w okresie 3 lat nie może przekroczyć 100 000 PLN.

Z poważaniem,

Zespół projektowy