Złóż wniosek Złóż wniosek Twoje konto Twoje konto kontakt A A
6 sierpnia 2021

Nowy nabór wniosków

Szanowni Państwo, 

informujemy, że kolejny nabór wniosków zostanie otwarty 7 września o godz. 9.00. Alokacja środków na ten nabór wynosi 3 mln zł.

Uwaga: nabór wniosków zostanie przeprowadzony na podstawie zmienionego Regulaminu, obowiązującego od 14 stycznia 2021 r. Na podstawie akceptacji Instytucji Zarządzającej PO WER 2014-2020, maksymalna wartość pożyczki została zmniejszona do 30 tys. zł, co pozwoli na udzielenie pożyczek większej liczbie chętnych. Drugą ważną zmianą jest wydłużenie do końca 2021 r. specjalnych zasad związanych z pandemią COVID-19.

Nie uległy zmianie główne zasady udzielania pożyczek, w tym te dotyczące przyjmowania i oceny wniosków; zerowego oprocentowania pożyczek; braku opłat i prowizji oraz udzielania umorzeń.

Zachęcamy do zapoznania się ze zmienionym Regulaminem.

Z poważaniem,

Zespół Projektu