Złóż wniosek Złóż wniosek Twoje konto Twoje konto kontakt A A
20 maja 2024

Nowa edycja projektu już wkrótce!

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach wspólnie z Fundacją Fundusz Współpracy podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu: Europejskie pożyczki na kształcenie. Obecnie pracujemy nad dokumentami konkursowymi oraz dostosowaniem generatora wniosków. Pierwszy nabór planujemy uruchomić jeszcze przed wakacjami.

Pożyczka na kształcenie jest formą wsparcia finansowego dla osób pełnoletnich, które mieszkają na terytorium Polski, bez względu na obywatelstwo. Główne parametry pożyczki to:

  • Wysokość wsparcia: do 50 tys. zł; w tej kwocie dopuszcza się możliwość realizacji jednego lub kilku szkoleń z dowolnego obszaru wiedzy lub umiejętności
  • Oprocentowanie: 0 proc.
  • Okres spłaty: do 3 lat
  • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki

Zobacz, na co będzie można otrzymać wsparcie finansowe
Pożyczkę w wysokości do 50 tys. zł możesz przeznaczyć na sfinansowanie jednego lub kilku szkoleń z dowolnego obszaru wiedzy lub umiejętności.

Do 15 tys. zł każdej przyznanej pożyczki na kształcenie, ale nie więcej niż wartość danej pożyczki, możesz przeznaczyć na pokrycie kosztów racjonalnych usprawnień związanych z realizacją szkolenia/kursu.

WAŻNE!
Pożyczki nie możesz przeznaczyć na studia I, II i III stopnia oraz jednolite studia magisterskie;
Racjonalne usprawnienia związane z realizacją szkolenia/kursu są wskazane w Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

Szczegóły już wkrótce na naszej stronie internetowej.