Złóż wniosek Złóż wniosek Twoje konto Twoje konto kontakt A A
5 lutego 2020

NABÓR LUTOWY ZAMKNIĘTY

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że lutowy nabór wniosków został zamknięty po 107 sekundach (system automatycznie zamknął możliwość składania wniosków po przekroczeniu puli 2,0 mln zł przeznaczonych na ten nabór). Łączna wartość wniosków przygotowanych w systemie przekracza 7,5 mln zł.

Zgodnie z założeniami systemu pożyczek – są one dostępne dla każdej osoby dorosłej zamieszkującej w Polsce, a o przyznaniu pożyczki decyduje m.in. kolejność zgłoszeń. Całość procesu aplikowania odbywa się w sposób zautomatyzowany (otwarcie i zamknięcie naboru) i nie ma możliwość złożenia wniosku ani przed określonym w ogłoszeniu terminie, ani po zarejestrowaniu w systemie wniosków wyczerpujących alokację przeznaczoną na dany miesiąc.

Uprzejmie przypominamy, że nabory prowadzone w latach 2017 i 2018 finansowane były ze środków unijnych (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020) powierzonych nam przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach projektu „Pożyczki na kształcenie”. Środki powierzone nam w ramach tego projektu zostały w całości zakontraktowane, tj. przeznaczone na pożyczki.

W naborach organizowanych od początku 2019 r. jako Operator projektu (partnerstwo Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach i Fundacji Fundusz Współpracy) wykorzystujemy wyłącznie środki pochodzące z comiesięcznych spłat wcześniej udzielonych pożyczek.

Powoduje to, iż alokacje na kolejne nabory miesięczne są ograniczone.

Operator nie ma możliwości zwiększenia puli środków dostępnych na pożyczki.

Kolejny nabór zostanie ogłoszony prawdopodobnie w czerwcu lub lipcu br. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej – będziemy na niej umieszczali kolejne informacje.

Zespół Projektu