Złóż wniosek Złóż wniosek Twoje konto Twoje konto kontakt A A
2 czerwca 2020

Nabór czerwcowy zamknięty

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że czerwcowy nabór wniosków został zamknięty po 1 minucie i 25 sekundach (system automatycznie zamknął możliwość składania wniosków po przekroczeniu puli 3 mln zł przeznaczonych na ten nabór).

Wcześniejsze nabory (przeprowadzone w latach 2017 i 2018) finansowane były ze środków unijnych (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020) powierzonych nam przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej projektu „Pożyczki na kształcenie”. Środki powierzone nam w ramach projektu zostały w całości zakontraktowane, tj. przeznaczone na pożyczki.
W naborach organizowanych od początku 2019 r. jako Operator projektu (partnerstwo Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach i Fundacji Fundusz Współpracy) wykorzystujemy wyłącznie środki pochodzące z comiesięcznych spłat wcześniej udzielonych pożyczek.
Powoduje to, iż alokacje na kolejne nabory miesięczne są ograniczone

Operator nie ma możliwości zwiększenia puli środków dostępnych na pożyczki.

Zgodnie z założeniami systemu pożyczek – są one dostępne dla każdej osoby dorosłej zamieszkującej w Polsce, a o przyznaniu pożyczki decyduje m.in. kolejność zgłoszeń. Całość procesu aplikowania odbywa się w sposób zautomatyzowany (otwarcie i zamknięcie naboru) i nie ma możliwość złożenia wniosku ani przed określonym w ogłoszeniu terminie, ani po zarejestrowaniu w systemie wniosków wyczerpujących alokację przeznaczoną na dany miesiąc.

Zespół Projektu