Złóż wniosek Złóż wniosek Twoje konto Twoje konto kontakt A A
17 marca 2020

Komunikat w związku z COVID-19

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski, informujemy o następujących zmianach/rozwiązaniach na czas epidemii.

Możliwość zawieszanie spłat pożyczki (karencji)

W związku z licznymi pytaniami ze strony Uczestników prowadzących działalność gospodarczą (w tym osób samozatrudnionych) informujemy, że zgodnie z Regulaminem Uczestnik może wnioskować o karencję w spłacie pożyczki. Wnioski w sprawie zastosowania karencji będą systematycznie rozpatrywane przez Operatora.

Wypłata środków na rzecz Instytucji edukacyjnych

W związku z docierającymi do nas sygnałami o przesuwaniu lub odwoływaniu przez Instytucje edukacyjne szkoleń / kursów uprzejmie informujemy, że wypłata środków na rachunek Instytucji edukacyjnej będzie dokonywana po mailowej lub telefonicznej weryfikacji u Uczestnika, że finansowana pożyczką forma edukacyjna rozpocznie się w planowanym terminie. Działanie to ma celu uniknięcie sytuacji, w której Uczestnik byłby zobowiązany do rozpoczęcia spłaty pożyczki mimo nieuczestniczenia w szkoleniu / kursie.

W przypadku zmiany terminu rozpoczęcia szkolenia/kursu pożyczka zostanie wypłacona na rachunek Instytucji edukacyjnej w późniejszym terminie, po wskazaniu Operatorowi ostatecznego, pewnego terminu rozpoczęcia szkolenia / kursu.

Możliwość rezygnacji z pożyczki

Uprzejmie informujemy, że w przypadku odwołania formy edukacyjnej (np. szkolenia lub kursu) ze względu na sytuację epidemiczną, Uczestnik (pożyczkodawca) może wystąpić do Operatora o rozwiązanie umowy pożyczki. W przypadku, gdy środki pożyczki nie zostały wypłacone wystarczające będzie przesłanie mailem do Operatora odpowiedniej informacji. Jeśli środki pożyczki zostały wypłacone do Instytucji edukacyjnej, Operator przygotuje dokument rozwiązujący umowę, który zostanie wysłany do Uczestnika po otrzymaniu zwrotu środków z Instytucji edukacyjnej.

Z poważaniem,

Zespół Projektu