Złóż wniosek Złóż wniosek Twoje konto Twoje konto kontakt A A
2 grudnia 2019

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORÓW

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że grudniowy nabór wniosków został zamknięty po 2 minutach i 21 sekundach (system automatycznie zamknął możliwość składania wniosków po przekroczeniu puli 2,2 mln zł przeznaczonych na ten nabór). W naborze grudniowym złożono 113 wniosków o pożyczki – pierwszy wniosek został złożony w systemie o 09:00:08, ostatni został zarejestrowany o 09:02:21.

Wcześniejsze nabory (przeprowadzone w latach 2017 i 2018) finansowane były ze środków unijnych (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020) powierzonych nam przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach projektu „Pożyczki na kształcenie”. Środki powierzone nam w ramach projektu zostały w całości zakontraktowane, tj. przeznaczone na pożyczki.

W naborach organizowanych od początku 2019 r. jako Operator projektu (partnerstwo Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach i Fundacji Fundusz Współpracy) wykorzystujemy wyłącznie środki pochodzące z comiesięcznych spłat wcześniej udzielonych pożyczek.

Powoduje to, iż alokacje na kolejne nabory miesięczne są ograniczone (dla przypomnienia – w naborze listopadowym na pożyczki mogliśmy przeznaczyć 3 mln zł – wnioski o tej wartości zostały złożone w ciągu 27 godzin od otwarcia systemu on-line).

Operator nie ma możliwości zwiększenia puli środków dostępnych na pożyczki w naborze grudniowym.

Zgodnie z założeniami systemu pożyczek – są one dostępne dla każdej osoby dorosłej zamieszkującej w Polsce, a o przyznaniu pożyczki decyduje m.in. kolejność zgłoszeń. Całość procesu aplikowania odbywa się w sposób zautomatyzowany (otwarcie i zamknięcie naboru) i nie ma możliwość złożenia wniosku ani przed określonym w ogłoszeniu terminie, ani po zarejestrowaniu w systemie wniosków wyczerpujących alokację przeznaczoną na dany miesiąc.

Kolejny nabór uruchomiony zostanie 7 stycznia 2020 r., o godz. 9:00. Jednocześnie przypominamy, że w obecnej edycji pożyczek jest możliwość złożenia wniosku na już rozpoczęte szkolenia i studia, rozpoczęte nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku (pożyczka może zostać przeznaczona jedynie na ich nieopłaconą część).

W związku z tak dużym zainteresowaniem pożyczkami ponownie podejmiemy rozmowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej o ewentualnym zwiększeniu puli dostępnych środków.