Złóż wniosek Złóż wniosek Twoje konto Twoje konto kontakt A A

Jakie korzyści

może przynieść instytucji edukacyjnej/szkoleniowej program „Pożyczki na kształcenie”?

Bariera finansowa jest głównym czynnikiem utrudniającym osobom dorosłym korzystanie z edukacji ustawicznej. Informując, np. na swojej stronie internetowej, potencjalnych klientów o możliwości uzyskania pożyczki na kształcenie pokrywającej do 100% kosztów, instytucja edukacyjna może zachęcić do uczestnictwa w organizowanych przez siebie formach kształcenia także tych klientów, którzy mimo zainteresowania nie podjęliby kształcenia z powodu braku wystarczających środków.

Dodatkową korzyścią dla instytucji edukacyjnej/szkoleniowej jest gwarantowana, terminowa wpłata kwoty wnioskowanej przez pożyczkobiorcę (najczęściej jest to całkowita wpłata za daną formę kształcenia jeśli pożyczkobiorca wnioskuje o 100% kwoty ). Pożyczki wpłacane są bezpośrednio na konto instytucji edukacyjnej z pominięciem pożyczkobiorcy.

Jakie instytucje edukacyjne

mogą być organizatorem kształcenia, na które można otrzymać pożyczkę?
Organizatorem kształcenia mogą być krajowe i zagraniczne podmioty tj. publiczne i prywatne uczelnie, firmy szkoleniowe, stowarzyszenia branżowe, cechy, organizacje pozarządowe i inne.

Na jakie formy kształcenia

uczestnicy mogą uzyskać pożyczkę?

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie kosztów form trwających nie dłużej niż 24 miesiące tj. studiów podyplomowych, studiów MBA, aplikacji prawniczych, kursów i szkoleń zawodowych, kursów i szkoleń językowych i informatycznych, hobbystycznych czy ogólnorozwojowych, seminariów i warsztatów czy e-learningu.

Nie udziela się pożyczek na opłacenie studiów I, II czy III stopnia, tj. studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich.

Dzięki programowi „Pożyczki na kształcenie” instytucja edukacyjna/szkoleniowa może zyskać większą liczbę uczestników kształcenia.

Jakich formalności

musi dopełnić instytucja edukacyjna?

Jedyne, co musi zrobić Instytucja edukacyjna/firma szkoleniowa, to podpisać Uczestnikowi przedłożoną przez niego Kartę Identyfikacyjną Pożyczki (KIP), będącą potwierdzeniem danych Uczestnika, danych instytucji edukacyjnej wraz z numerem konta bankowego i warunków formy kształcenia. KIP jest generowana przez system on-line po złożeniu przez Uczestnika wniosku o pożyczkę.

Dodatkowo konieczne jest wystawienie przez Instytucję edukacyjną/firmę szkoleniową dokumentu na podstawie którego zostanie dokonana płatność – np. faktury proforma.

Dokumenty do zapoznania się

W ostatnim naborze przyznaliśmy
W sumie przyznaliśmy już

Kontakt

Infolinia projektu

Dla kandydatów w sprawach ogólnych i oceny formalnej (Fundacja Fundusz Współpracy)

Czynna w godzinach 9:00 - 14:30 od poniedziałku do piątku.

601 308 516
kontakt[at]inwestujwrozwoj.pl
W sprawach oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia pożyczki oraz w sprawie umowy pożyczki i spłat (ARR w Starachowicach)

Czynna w godzinach 9:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku

41 274 46 90 w. 106
zdolnosckredytowa[at]inwestujwrozwoj.pl
zabezpieczenia[at]inwestujwrozwoj.pl harmonogram[at]inwestujwrozwoj.pl
Dla instytucji edukacyjnych
22 450 98 45
Pomoc techniczna dot. wniosku
22 382 52 52

złóż wniosek logowanie