Złóż wniosek Złóż wniosek Twoje konto Twoje konto kontakt A A
8 października 2018

Informacja związana ze zbliżającym się zamknięciem naboru

W odpowiedzi na pytania dotyczące trybu oceny wniosków, które wpłyną do Operatora przed terminem zamknięcia II naboru wniosków (tj. 14 października br.) uprzejmie informujemy, że wnioski będą oceniane według kolejności zgłoszeń przy jednoczesnym uwzględnieniu kompletności informacji zawartych we wniosku oraz w załącznikach.