Złóż wniosek Złóż wniosek Twoje konto Twoje konto kontakt A A

Jakie korzyści

może przynieść instytucji edukacyjnej/szkoleniowej program „Pożyczki na kształcenie”?

Bariera finansowa jest głównym czynnikiem utrudniającym osobom dorosłym korzystanie z edukacji ustawicznej. Informując, np. na swojej stronie internetowej, potencjalnych klientów o możliwości uzyskania pożyczki na kształcenie pokrywającej do 100% kosztów, instytucja edukacyjna może zachęcić do uczestnictwa w organizowanych przez siebie formach kształcenia także tych klientów, którzy mimo zainteresowania nie podjęliby kształcenia z powodu braku wystarczających środków.

Dodatkową korzyścią dla instytucji edukacyjnej/szkoleniowej jest gwarantowana, terminowa wpłata kwoty wnioskowanej przez pożyczkobiorcę (najczęściej jest to całkowita wpłata za daną formę kształcenia jeśli pożyczkobiorca wnioskuje o 100% kwoty ). Pożyczki wpłacane są bezpośrednio na konto instytucji edukacyjnej z pominięciem pożyczkobiorcy.

Jakie instytucje edukacyjne

mogą być organizatorem kształcenia, na które można otrzymać pożyczkę?
Organizatorem kształcenia mogą być krajowe i zagraniczne podmioty tj. publiczne i prywatne uczelnie, firmy szkoleniowe, stowarzyszenia branżowe, cechy, organizacje pozarządowe i inne.

Na jakie formy kształcenia

uczestnicy mogą uzyskać pożyczkę?

Pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie kosztów form trwających nie dłużej niż 24 miesiące tj. studiów podyplomowych, studiów MBA, aplikacji prawniczych, kursów i szkoleń zawodowych, kursów i szkoleń językowych i informatycznych, hobbystycznych czy ogólnorozwojowych, seminariów i warsztatów czy e-learningu.

Nie udziela się pożyczek na opłacenie studiów I, II czy III stopnia, tj. studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich.

Dzięki programowi „Pożyczki na kształcenie” instytucja edukacyjna/szkoleniowa może zyskać większą liczbę uczestników kształcenia.

Jakich formalności

musi dopełnić instytucja edukacyjna?

Jedyne, co musi zrobić Instytucja edukacyjna/firma szkoleniowa, to podpisać Uczestnikowi przedłożoną przez niego Kartę Identyfikacyjną Pożyczki (KIP), będącą potwierdzeniem danych Uczestnika, danych instytucji edukacyjnej wraz z numerem konta bankowego i warunków formy kształcenia. KIP jest generowana przez system on-line po złożeniu przez Uczestnika wniosku o pożyczkę.

Dodatkowo konieczne jest wystawienie przez Instytucję edukacyjną/firmę szkoleniową dokumentu na podstawie którego zostanie dokonana płatność – np. faktury proforma.

Dokumenty do zapoznania się

Aktualnie trwa nabór wniosków!


Kontakt

Infolinia projektu

Czynna w godzinach 9:00 - 16:00

Dla kandydatów w sprawach ogólnych i oceny formalnej
22 450 99 15
22 450 98 45
W sprawach oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia pożyczki oraz w sprawie umowy pożyczki
41 274 46 90 w. 106
Dla instytucji edukacyjnych
22 450 98 45
Pomoc techniczna dot. wniosku
22 382 52 52

Wypełnij wniosek już dziś!

złóż wniosek logowanie